ศูนย์แปลเอกสารด่วน โทร. 087-706-2227
dot
dot
bulletเกียรติยศ
bulletรีวิว
bulletภาพงานล่าม-พิธีกร
dot
dot
bulletศูนย์แปลภาษาจีน
bulletศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์ล่ามภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์แปลภาษาเกาหลี
bulletศูนย์แปลภาษาอังกฤษ GTTM
bulletศูนย์แปลภาษายุโรป
bulletศูนย์แปลภาษาเอเชีย
bulletศูนย์แปลภาษาแอฟริกา
bulletศูนย์แปลภาษารัสเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาอารบิก
bulletศูนย์แปลภาษากรีก
bulletศูนย์แปลภาษาอินโดนีเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาเวียดนาม
bulletศูนย์แปลภาษาพม่า
bulletศูนย์แปลภาษาเขมร
bulletศูนย์แปลภาษาลาว
bulletศูนย์แปลภาษากะเหรี่ยง
bulletศูนย์แปลภาษาสแกนดิเนเวีย
bulletศูนย์แปลเอกสารด่วน GTTM
dot
dot
bulletประเภทเอกสาร
bulletแปลภาษาในทวีปยุโรป
bulletแปลภาษาในทวีปเอเชีย
bulletแปลภาษาในทวีปอเมริกา
bulletแปลภาษาในทวีปแอฟริกา
bulletแปลภาษาในทวีปโอเชียเนีย
bulletพิสูจน์อักษร
bulletตรวจไวยากรณ์
bulletรีไรท์
dot
dot
bulletตู้ล่ามและระบบการประชุม
bulletทำซับไตเติ้ลวิดีโอ
bulletทำซับไตเติ้ล youtube
bulletพิธีกรนานาชาติ
bulletถอดไฟล์เสียง
bulletพากย์เสียง
dot
dot
bulletรับรองเอกสาร
bulletแปลและรับรองเอกสาร-ฮ่องกง
bulletแปลเอกสาร กงสุล GTTM
bulletล่าม
bulletไกด์
bulletNotary Public (โนตารี่พับลิค)
bulletทนายรับรองเอกสาร
dot
gtm อื่นๆ แปลภาษา ได้ทุกภาษา
dot
bulletวิธีใช้บริการ
bulletตรวจสอบเรา
bulletติดต่อ GTTM
bulletแผนที่ และ การเดินทาง
bulletผลงานนักแปล GTTM
bulletตัวอย่างสำนวนการแปลภาษา
bulletสมัครงาน
dot

dot
bulletแผนที่
bulletทำไม ต้องเลือก GTTM
dot
ร้องเรียนบริการ_แปลภาษา แปลเอกสาร แปลงาน ล่าม We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
dot
bulletการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
bulletศูนย์แปลภาษาไต้หวัน
bulletรับรองเอกสาร-เซอร์เบีย
ศูนย์แปลเอกสารด่วน GTTM

 ศูนย์แปลเอกสารด่วน GTTM พร้อมรองรับการแปลงานด่วน รอรับภายใน 1-2 ชม. สำหรับแปลภาษาดังนี้

 

สำหรับการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

- ราคาแปลเอกสารสำเนาบัตรประชาชนแบบด่วน 

- ราคาแปลเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านแบบด่วน  

- ราคาแปลเอกสารสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 

- ราคาแปลเอกสารหนังสือรับรองโสด 

- ราคาแปลเอกสารทรานสคริป์ (ใบรับรองผลการเรียน) 

- ราคาแปลเอกสารพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) 

- แปลเอกสารด่วน ภาษาไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นไทย สำหรับเอกสารไม่เกิน 2 หน้า เช่น แปลเอกสารบทดคัดย่อ แปลเอกสารทะเบียนบ้าน แปลเอกสารพาสปอร์ต แปลเอกสารบัตรขับขี่ แปลเอกสารบัตรประชาชน แปลเอกสารบัตรประจำตัวข้าราชการ เป็นต้น

- แปลเอกสารด่วน ภาษาเขมรกัมพูชาเป็นภาษาไทยหรือ ภาษาไทยเป็นภาษาเขมรกัมพูชา ไม่เกิน 2 หน้า 

- แปลเอกสารด่วน ภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย หรือแปลภาษาไทยเป็นภาษารัสเซีย 

- ราคาข้างต้นยังไม่รวม VAT 

 

 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Description