ศูนย์แปลและล่ามภาษาเขมร, Gttm-Translation.com
dot
dot
bulletเกียรติยศ
bulletรีวิว
bulletภาพงานล่าม-พิธีกร
dot
dot
bulletศูนย์แปลภาษาจีน
bulletศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์ล่ามภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์แปลภาษาเกาหลี
bulletศูนย์แปลภาษาไต้หวัน
bulletศูนย์แปลภาษาอังกฤษ GTTM
bulletศูนย์แปลภาษายุโรป
bulletศูนย์แปลภาษาเอเชีย
bulletศูนย์แปลภาษาแอฟริกา
bulletศูนย์แปลภาษารัสเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาอารบิก
bulletศูนย์แปลภาษากรีก
bulletศูนย์แปลภาษาอินโดนีเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาเวียดนาม
bulletศูนย์แปลภาษาพม่า
bulletศูนย์แปลภาษาเขมร
bulletศูนย์แปลภาษาลาว
bulletศูนย์แปลภาษากะเหรี่ยง
bulletศูนย์แปลภาษาสแกนดิเนเวีย
bulletศูนย์แปลเอกสารด่วน GTTM
dot
dot
bulletประเภทเอกสาร
bulletแปลภาษาในทวีปยุโรป
bulletแปลภาษาในทวีปเอเชีย
bulletแปลภาษาในทวีปอเมริกา
bulletแปลภาษาในทวีปแอฟริกา
bulletแปลภาษาในทวีปโอเชียเนีย
bulletพิสูจน์อักษร
bulletตรวจไวยากรณ์
bulletรีไรท์
dot
dot
bulletตู้ล่ามและระบบการประชุม
bulletทำซับไตเติ้ลวิดีโอ
bulletทำซับไตเติ้ล youtube
bulletพิธีกรนานาชาติ
bulletถอดไฟล์เสียง
bulletพากย์เสียง
dot
dot
bulletรับรองเอกสาร
bulletรับรองเอกสาร-เซอร์เบีย
bulletแปลและรับรองเอกสาร-ฮ่องกง
bulletแปลเอกสาร กงสุล GTTM
bulletล่าม
bulletไกด์
bulletNotary Public (โนตารี่พับลิค)
bulletทนายรับรองเอกสาร
bulletรับรองเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญศาล
dot
gtm อื่นๆ แปลภาษา ได้ทุกภาษา
dot
bulletชื่อเมืองพม่า
bulletวิธีใช้บริการ
bulletตรวจสอบเรา
bulletติดต่อ GTTM
bulletแผนที่ และ การเดินทาง
bulletผลงานนักแปล GTTM
bulletตัวอย่างสำนวนการแปลภาษา
bulletแผนที่
bulletทำไม ต้องเลือก GTTM
bulletสมัครงาน
dot

dot
dot
ร้องเรียนบริการ_แปลภาษา แปลเอกสาร แปลงาน ล่าม We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
dot
bulletการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเขมร (ภาษากัมพูชา, khmer, cambodian) article

ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาเขมร (กัมพูชา) GTTM ให้บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเขมร, ภาษาเขมรเป็นภาษาไทย, แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเขมร, และแปลภาษาเขมรเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักแปลภาษาเขมรที่มีความสามารถและผ่านการคัดเลือก รับแปลเอกสารทุกชนิด เช่น เอกสารทางราชการ พาสปอร์ต คู่มือสินค้า แคตาล็อก โบว์ชัวสินค้า ฉลากสินค้า คู่มือโรงงานอุตสาหกรรม คู่มือเครื่องจักร บทภาพยนตร์ บทละคร เป็นต้น 

GTTM ให้บริการล่ามภาษาเขมร (กัมพูชา) ทั้งในประเทศไทยและประเทศเขมร (กรุงพนมเปญ) ครอบคลุมหลากหลายสายงาน เช่น ล่ามภาษาเขมรเจรจาธุรกิจ ล่ามในที่ประชุม ล่ามตรวจเยี่ยมโรงงาน ล่ามสำหรับนักแสดง เป็นต้น 

GTTM ให้บริการพากย์เสียง บันทึกเสียง ลงเสียงภาษาเขมร (กัมพูชา) เพื่อการทำสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ สื่ออบรมภายในองค์กร สื่อสำหรับเสียงตามสาย เครื่องตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ เครื่องตอบรับอัตโนมัติที่ติดตั้งภายในสินค้าต่างๆ เช่น ตู้เติมเงินมือถือ รวมถึง ละคร ภาพยนตร์ สารคดี เป็นต้น

GTTM ให้บริการถอดไฟล์เสียงและจัดทำสคริปต์เพื่อแปลเป็นภาษาเขมรหรือแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทำซับไตเติ้ลและฝังซับไตเติ้ลลงในวิดีโอต้นฉบับของลูกค้า

 

รับแปลภาษาเขมร แปลภาษากัมพูชา We translate all languages | Global Translation teaM
ชื่อ-นามสกุล นิทรา รสดี
ที่อยู่ปัจจุบัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ภาษาที่ได้ แปลภาษาไทย-ภาษาเขมร, ภาษากัมพูชา, khmer, cambodian
สาขาที่ถนัด ทั่วไป, ประวัติศาสตร์
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี ภาควิชาภาษาตะวันออก (ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร)
สัญชาติ ไทย
อาชีพ นักแปลภาษาเขมร, ผู้ประสานงานฝ่ายขาย GTM 
อายุ 24 ปี (ณ พ.ศ. 2557)
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ)

 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Descriptionศูนย์ภาษาเอเชีย

ความประทับใจจากลูกค้า
ศูนย์แปลและล่ามภาษาจีน (ภาษาจีนกลาง, จีนไต้หวัน, จีนฮ่องกงหรือจีนกวางตุ้ง, Simplified and Traditional Chinese) article
ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น article
ศูนย์ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ศูนย์แปลและล่ามภาษาภูฏาน article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาลาว article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาพม่า (Myanmar) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอารบิก (ภาษาอาหรับ, arabic, arab) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเวียดนาม article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเกาหลี article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาฮินดี (ภาษาอินเดีย, Hindi) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอินโดนีเซีย (ภาษาอินโดนีเซียกลางหรืออินโดนีเซียบาฮาซา) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษารูมี article
ศูนย์แปลและล่ามภาษายาวี article
ศูนย์แปลและล่ามภาษามาเลย์ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษากะเหรี่ยง article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาทิเบต article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาบังกลาเทศ (ภาษาเบงกาลีหรือภาษาเบงกอล) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเนปาล article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาทมิฬ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอินเดีย article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาคีร์กีซ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาฟิลิปปินส์ (Tagalog) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษามาลายาลัม article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาปัญจาบ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาปากีสถาน article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอิหร่าน (ภาษาเปอร์เซีย, ฟาซี) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษามองโกเลีย article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาคาซัคสถาน article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอูรดู article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอุซเบกิสถาน article