ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletเกียรติยศ
bulletFeedback รวมที่แปลภาษา
bulletFeedback ศูนย์ล่ามจีน
bulletFeedback ศูนย์ล่ามญี่ปุ่น
dot
dot
bulletศูนย์แปลภาษาจีน
bulletศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์แปลภาษาอังกฤษ
bulletศูนย์แปลภาษายุโรป
bulletศูนย์แปลภาษาเอเชีย
bulletศูนย์แปลภาษาแอฟริกา
bulletศูนย์แปลภาษารัสเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาอารบิก
bulletศูนย์แปลภาษาอินโดนีเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาเวียดนาม
bulletศูนย์แปลภาษาพม่า
bulletศูนย์แปลภาษาเขมร
bulletศูนย์แปลภาษาลาว
bulletศูนย์แปลภาษากะเหรี่ยง
dot
dot
bulletประเภทเอกสาร
bulletแปลภาษาในทวีปยุโรป
bulletแปลภาษาในทวีปเอเชีย
bulletแปลภาษาในทวีปอเมริกา
bulletแปลภาษาในทวีปแอฟริกา
bulletแปลภาษาในทวีปโอเชียเนีย
dot
dot
bulletตู้ล่ามและระบบการประชุม
bulletทำซับไตเติ้ลวิดีโอ
bulletพิธีกรนานาชาติ
bulletถอดไฟล์เสียง
bulletพากย์เสียง
bulletDTP และโรงพิมพ์
dot
dot
bulletรับรองเอกสาร
bulletล่าม
dot
gtm อื่นๆ แปลภาษา ได้ทุกภาษา
dot
bulletวิธีใช้บริการ
bulletติดต่อ GTM
bulletแผนที่ และ การเดินทาง
bulletภาพงานล่าม-พิธีกร
bulletผลงานนักแปล GTM
bulletสมัครงาน
bulletฝึกเรียนภาษาอังกฤษ
dot
ร้องเรียนบริการ_แปลภาษา แปลเอกสาร แปลงาน ล่าม We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
dot
bulletการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
dot

dot
ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ

รับแปลอังกฤษเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย ล่าม เรารับแปลภาษา ทุกภาษา We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com


 

บริษัท ร่วมสนับสนุนรายการ liza show แปล subtitle ภาษาอังกฤษ

ชมภาพการปฏิบัติงานของเรา

พิธีกรภาษาอังกฤษงานวางศิลาฤกษ์

ล่ามศาลไทย- อังกฤษ คดีทรัพย์สินทางปัญญา

พิธีกรภาษาอังกฤษ ณ โรงแรม

จากใจลูกค้า

 

นักแปลภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา แปลอังกฤษเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นอังกฤษ แปลงาน งานแปลเอกสาร เฉพาะแต่ละสาขา สามารถส่งทางเมล ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวดเร็ว แปลภาษาอังกฤษมาตรฐานเป็นไทย ล่าม และผู้พิสูจน์อักษรของเรา

  

 ที่แปลภาษา รับแปลงานด่วน งานแปลเอกสาร แปลอังกฤษเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล จุไรรัตน์ พัฒนะสถาพร 
ที่อยู่ปัจจุบัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, ไทย, เยอรมัน, อาหรับ
ความถนัด มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การเมือง  ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาเยอรมัน  เกียรตินิยมอันดับ 1 ม. ธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.54 
  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.55 
  ประกาศนียบัตรภาษาอารบิก ศูนย์การศึกษาภาษาอารบิก คณะ Dar-Ulum มหาวิทยาลัยไคโร ประเทศอียิปต์ คะแนน 80/100
  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  American University กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เกรดเฉลี่ย 3.52 
อาชีพ นักแปลภาษา, อาหรับ, เยอรมัน, ไทย, อังกฤษ, ประจำบริษัท GTM
สัญชาติ ไทย
อายุ 36 ปี (ณ พ.ศ.2556) 
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ) 

  

 แปลเอกสาร, รับแปลเอกสาร, ล่าม, ศูนย์ล่าม, รับแปลภาษา, ศูนย์แปลภาษา, รับแปลภษาอังกฤษ, แปลภาษาที่ไหนดี, รับจ้างแปลภาษา, แปลงาน
ชื่อ-นามสกุล Mantana Kittitammarak 
ที่อยู่ปัจจุบัน สวนหลวง กรุงเทพฯ 
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, ไทย
ความถนัด อุตสาหกรรมยานยนต์, บริหารธุรกิจ, หนังสือราชการ, เศรษฐศาสตร์, ข่าวสาร
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.24
  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เอกการแปลและล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.75
อาชีพ นักแปลภาษา, ไทย, อังกฤษ, ประจำบริษัท GTM
ประสบการณ์ด้านการแปล 9 ปี (ณ พ.ศ. 2556) 
สัญชาติ ไทย
อายุ 34 ปี (ณ พ.ศ.2556) 
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ) 

  

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ภาษาไทยเป็นอังกฤษ We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
ชื่อ-นามสกุล พิทยา ทิศุธิวงศ์ (Pittaya Tisuthiwongse)
ที่อยู่ปัจจุบัน บางกอกน้อย กทม.
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, ไทย
สาขาที่ถนัด  ธุรกิจ, โฆษณา, การท่องเที่ยว, กฎหมาย, สังคม, มานุษยวิทยา, ธรรมะ, พระพุทธศาสนา, ทั่วไป
การศึกษา ปริญญาโท สาขาการแปลภาษาไทย อังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Washington, USA
สัญชาติ ไทย
อาชีพ พนักงานบริษัทด้านการส่งออก, นักแปลอิสระ
อายุ 38 ปี (ณ พ.ศ. 2557)
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ)  
ผลงานตีพิมพ์ “How to be a Buddha” และ “When Animals Go to Heaven”

 

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล ทนายความ อาริยา  ภ.
ที่อยู่ปัจจุบัน ลาดพร้าว 64 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ภาษาที่ได้ อังกฤษ,ไทย
สาขาที่ถนัด กฏหมาย 
การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์,

ปริญญาโท Washington University in St. Louis,สหรัฐอเมริกา วิชาเอกกฏหมายธุรกิจ
ใบประกาศนียบัตร กฏหมายภาษีระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบันฑิตยสภา    สถาบันเนติบันฑิตแห่งประเทศไทย
สัญชาติ ไทย
อาชีพ ทนายความ ใบอนุญาตเลขที่ 84/2546 ของสภาทนายความ, นักแปลอิสระ
อายุ 31 ปี (ณ พ.ศ. 2554)
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ)    

 

 รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล ดร. พัชราภรณ์ ส.
ที่อยู่ปัจจุบัน พิษณุโลก
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, ไทย
ความถนัด เภสัชกรรม และการแพทย์ทุกแขนง, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 
  เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร 
  ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร 
  ประกาศนียบัตร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ University of Buffalo, New York, USA
  ประกาศนียบัตร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ University of IIIinois, Chicago, USA
ผลงาน วารสารวิชาการนานาชาติ ตีพิมพ์ 7 เล่ม
สัญชาติ ไทย
อาชีพ อาจารย์และนักวิจัย
  เภสัชกรวิชาชีพไทยและสหรัฐฯอเมริกา
  อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐฯอเมริกา
  นักแปลอิสระ
อายุ 35 ปี (ณ พ.ศ.2556) 
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ) 

  

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล ดร.ดวงกมล  ก.
ที่อยู่ปัจจุบัน กรุงเทพฯ
ภาษาที่ได้ ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
สาขาที่ถนัด ล่ามโรงงาน, ล่ามเจรจาธุรกิจ, ล่ามฉับพลัน
การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโอซาก้า ญี่ปุ่น (นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) 
  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโอซาก้า ญี่ปุ่น (นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  อนุปริญญา ภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัย  Osaka YWCA  ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตร 
สัญชาติ ไทย
ประสบการณ์ ทำงานและศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 8 ปี, เคยทำงานเป็นล่ามอิสระภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ/ไทย 10 ปี
อาชีพ นักแปลและล่ามอิสระ
อายุ 39 ปี (ณ พ.ศ.2554)
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ) 

 

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล หฤทัย ช.
ที่อยู่ปัจจุบัน บางแค, กรุงเทพฯ 
ภาษาที่ได้ ไทย, อังกฤษ
สาขาที่ถนัด บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี 
การศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.83 
TOEFL 112/120
สัญชาติ ไทย
อาชีพ นักแปลอิสระ
อายุ 25 ปี (ณ พ.ศ. 2556)
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ)    

 

 รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวิทย์ พ. 
ที่อยู่ปัจจุบัน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, ไทย
ความถนัด มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศาสนา สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษและวรรณคดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ 
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาเอก ภาควิชา Second Language Education ณ มหาวิทยาลัยโตรอนโต 
สัญชาติ ไทย
อาชีพ นักแปลอิสระ
ประสบการณ์ อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 1993-1994
  อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท การแปล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 1995-2011
ผลงานตีพิมพ์ ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 14 Business Reading 
อายุ 47 ปี (ณ พ.ศ.2555) 
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ) 

  

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล ร.อ.ดร.ทศพล บ.
ที่อยู่ปัจจุบัน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, ไทย
ความถนัด เทคโนโลยี, วิศวะ (ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์)
การศึกษา Visiting Research Fellow (ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์) ณ Aberystwyth University ประเทศสหราชอาณาจักร
  Postdoctoral Research Associate (นักวิจัยหลังจบปริญญาเอก) ในสาขาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้เพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย
ณ Aberysth University ประเทศสหราชอาณาจักร
  PhD (ปริญญาเอก) ในสาขาปัญญาประดิษฐ์(การทำเหมืองข้อมูลเอกสาร และการวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ) ณ Cranfield University ประเทศสหราชอาณาจักร
  BEng (ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขา Command,Control and Information Systems ณ Cranfield University ประเทศสหราชอาณาจักร
  A-Level ณ St.Anbrews' College, Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร
  โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนเตรียมทหาร กรุงเทพฯ
สัญชาติ ไทย
อาชีพ อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ, นักแปลอิสระ
อายุ 36 ปี (ณ พ.ศ.2554) 
ประวัติโดยละเอียด ร.อ.ดร.ทศพล บ.

  

translation, interpretation, แปลเอกสาร, แปลภาษา, รับแปลภาษา, รับแปลเอกสาร, ล่ามแปลภาษา, ศูนย์แปลภาษา, แปลภาษาที่ไหนดี
ชื่อ-นามสกุล ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต
ที่อยู่ปัจจุบัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, ไทย
ความถนัด กฏหมายต่างประเทศ, เศรษฐกิจ, การเมือง
การศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย D'Overbroeck's College, สหราชอาณาจักร
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริสทอล, สหราชอาณาจักร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมายยุโรป) มหาวิทยาลัยบริสทอล, สหราชอาณาจักร 
  ประกาศนียบัตร หลักสูตรเข้มข้น ทักษะการเจรจาทางการค้า, องค์การการค้าโลก (WTO)
  ประกาศนียบัตร หลักสูตร ทักษะการเจรจาทางการค้าระดับสูง, องค์การการค้าโลก (WTO)
ประสบการณ์ทำงาน นักแปลอิสระ ศาลครอบครัว เมืองคาร์ดิฟฟ์,  ราชรัฐเวลส์, สหราชอาณาจักร
  คณะผู้แทนสหภาพยุโรปต่อประเทศไทย 
  อาจารย์รับเชิญ บรรยายเรื่อง กฏหมายและนโยบายการแข่งขันสหภาพยุโรป คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
  อาจารย์รับเชิญ บรรยายเรื่อง การพัฒนาด้านกฏหมายของเอเชียเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป มหาวิทยาลัยสยาม
 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

- วิเคราะห์และพัฒนานโยบายด้านเศรษฐกิจ, โดยเฉพาะในมุมมองเศษฐศาสตร์เชิงกฏหมาย

- ให้คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อกำหนดนโยบายที่ดีที่สุด

- ให้คำอธิบายกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง เพื่อให้เข้าใจต่องานวิจัย

เอกสารตีพิมพ์ 10 เล่ม (ภาษาไทย) 
สัญชาติ ไทย
อาชีพ นักกฏหมายกฤษฏีกาปฏิบัติการ สำนักกฏหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, นักแปลอิสระ
อายุ 29 ปี (ณ พ.ศ.2555) 

  

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล นาย อุดม ส.
ที่อยู่ปัจจุบัน กรุงเทพฯ ไทย
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, ไทย, มัลบรี
สาขาที่ถนัด  ล่ามศาล, ล่ามธุรกิจ, ล่ามทั่วไป, กฏหมาย
การศึกษา Bachelor of Arts in Intercultural Ministries (New Tribes Mission, Inc.)
สัญชาติ อเมริกัน
อาชีพ พนักงานบริษัทด้านกฏหมาย, นักแปลและล่ามอิสระ, พิธีกรรายการคู่ซี้สองโลก, นักแปลอิสระ
อายุ 36 ปี (ณ พ.ศ. 2553)
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ)  

 

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล คุณฐิติรัฐ ว.
ที่อยู่ปัจจุบัน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ภาษาที่ได้ ฝรั่งเศส, อังกฤษ, ไทย
ความถนัด ล่ามภาษากฏหมาย, ล่ามศาล, แปลสัญญา, แปลภาษากฏหมาย
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน Notre Dame La Rich เมือง Tours ประเทศฝรั่งเศส
  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ วิชาเอกกฏหมาย ม.University Paris 2 (Pantheon - Assas),Paris,French
  GPA. 15.9/20 เกียรตินิยมอันดับ 2
  ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ วิชาเอกกฏหมายระหว่างประเทศ ม.University Paris 2(Pantheon - Assas)
  เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส GPA. 13/20 เกียรตินิยมอันดับ 2
  (ได้รับทุนรัฐบาลไทยตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย-ปริญญาโท)
สัญชาติ ไทย
อาชีพ นักการทูตปฏิบัติการ กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศของไทย, ล่ามและนักแปลอิสระ
อายุ 25 ปี (ณ พ.ศ. 2553)
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ)    

  

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล Mr. Weston Robert H.
ที่อยู่ปัจจุบัน สหรัฐฯ อเมริกา
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, ไทย, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, สวีเดน, ละติน, อารบิก
ความถนัด ธุรกิจ, สังคมศาสตร์
การศึกษา ปริญญาตรี คณะการศึกษาระหว่างประเทศ วิชาเอกตะวันออกกลางศึกษา 
วิชาโท เอเชียศึกษาและภาษาไทย มหาวิทยาลัยบริคัมยัง สหรัฐอเมริกา
สัญชาติ อเมริกัน
คุณลักษณะพิเศษ มีภรรยาเป็นคนไทยซึ่งจบระดับปริญญาตรีจากสหรัฐอเมริกา จึงสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
อาชีพ ล่ามและนักแปลอิสระ
อายุ 27 ปี (ณ พ.ศ. 2555)
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ)    

 

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล คุณธัญธร ช.
ที่อยู่ปัจจุบัน แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
ภาษาที่ได้ อังกฤษ
ความถนัด การเงิน, การธนาคาร, ตลาดหุ้น, สัญญา
การศึกษา ปริญญาตรี / มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ / บริหารธุรกิจ / การเงินการธนาคาร
สัญชาติ ไทย
อาชีพ นักแปลอิสระ
อายุ 28 ปี (ณ พ.ศ. 2554)   
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ)    

 

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล คุณวีระ ส.
ที่อยู่ปัจจุบัน ปทุมธานี
ภาษาที่ได้ ไทย, อังกฤษ
สาขาที่ถนัด ล่ามโรงงาน, ล่ามเจรจาธุรกิจ 
การศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2 
สัญชาติ ไทย
อาชีพ ล่ามประจำโรงงานและนักแปลอิสระ
อายุ 24 ปี (ณ พ.ศ. 2554)
ประวัติโดยละเอียด (ขึ้นอยู่กับการร้องขอ)    

  

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ-นามสกุล คุณปิยะพงษ์ ภ.
ที่อยู่ปัจจุบัน  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ภาษาที่ได้ อังกฤษ
สาขาที่ถนัด  
การศึกษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.56
สัญชาติ ไทย
อาชีพ ผู้สื่อข่าว เว็บไซต์ Mthai ล่าม, นักแปลอิสระ
อายุ 25 ปี (ณ พ.ศ. 2554)
ประวัติโดยละเอียด  

 

 Copyright © 2011 by Global Translation Team Co., LTD. All Rights Reserved.

เรารับแปลทุกภาษา | รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลภาษาญี่ปุ่น | รับแปลภาษาจีน | รับแปลภาษาเอเชีย | รับแปลภาษายุโรป
รับทำซับไตเติ้ล | พากย์เสียง | พิธีกรนานาชาติ | ล่ามทุกภาษา | รับรองเอกสาร


บริษัท โกลบอลทรานสเลชั่นทีม จำกัด นิติบุคคลเลขที่ 0135553012383
59/406 หมู่ 7 ซอยบงกช 5 ถ.เลียบคลอง 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
บริการทั่วไทย ทั่วโลก, gtm.coordinate@gmail.com, โทร. 087-706-2227

free counters