ศูนย์แปลและล่ามภาษาลาว, Gttm-Translation.com
dot
dot
bulletเกียรติยศ
bulletรีวิว
bulletภาพงานล่าม-พิธีกร
dot
dot
bulletศูนย์แปลภาษาจีน
bulletศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์ล่ามภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์แปลภาษาเกาหลี
bulletศูนย์แปลภาษาไต้หวัน
bulletศูนย์แปลภาษาอังกฤษ GTTM
bulletศูนย์แปลภาษายุโรป
bulletศูนย์แปลภาษาเอเชีย
bulletศูนย์แปลภาษาแอฟริกา
bulletศูนย์แปลภาษารัสเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาอารบิก
bulletศูนย์แปลภาษากรีก
bulletศูนย์แปลภาษาอินโดนีเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาเวียดนาม
bulletศูนย์แปลภาษาพม่า
bulletศูนย์แปลภาษาเขมร
bulletศูนย์แปลภาษาลาว
bulletศูนย์แปลภาษากะเหรี่ยง
bulletศูนย์แปลภาษาสแกนดิเนเวีย
bulletศูนย์แปลเอกสารด่วน GTTM
dot
dot
bulletประเภทเอกสาร
bulletแปลภาษาในทวีปยุโรป
bulletแปลภาษาในทวีปเอเชีย
bulletแปลภาษาในทวีปอเมริกา
bulletแปลภาษาในทวีปแอฟริกา
bulletแปลภาษาในทวีปโอเชียเนีย
bulletพิสูจน์อักษร
bulletตรวจไวยากรณ์
bulletรีไรท์
dot
dot
bulletตู้ล่ามและระบบการประชุม
bulletทำซับไตเติ้ลวิดีโอ
bulletทำซับไตเติ้ล youtube
bulletพิธีกรนานาชาติ
bulletถอดไฟล์เสียง
bulletพากย์เสียง
dot
dot
bulletรับรองเอกสาร
bulletรับรองเอกสาร-เซอร์เบีย
bulletแปลและรับรองเอกสาร-ฮ่องกง
bulletแปลเอกสาร กงสุล GTTM
bulletล่าม
bulletไกด์
bulletNotary Public (โนตารี่พับลิค)
bulletทนายรับรองเอกสาร
bulletรับรองเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญศาล
dot
gtm อื่นๆ แปลภาษา ได้ทุกภาษา
dot
bulletชื่อเมืองพม่า
bulletวิธีใช้บริการ
bulletตรวจสอบเรา
bulletติดต่อ GTTM
bulletแผนที่ และ การเดินทาง
bulletผลงานนักแปล GTTM
bulletตัวอย่างสำนวนการแปลภาษา
bulletแผนที่
bulletทำไม ต้องเลือก GTTM
bulletสมัครงาน
dot

dot
dot
ร้องเรียนบริการ_แปลภาษา แปลเอกสาร แปลงาน ล่าม We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
dot
bulletการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
ศูนย์แปลและล่ามภาษาลาว article

ศูนย์รับแปลเอกสารและล่ามภาษาลาว ให้บริการแปลเอกสารภาษาลาวเป็นไทย แปลเอกสารภาษาไทยเป็นลาว แปลเอกสารภาษาลาวเป็นอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาว รวมถึงบริการพากย์เสียง บันทึกเสียง ถอดไฟเสียง แปลวิดีโอเสียงภาษาลาวเป็นไทยและทำซับไตเติ้ลวิดีโอ ให้บริการครอบคลุมหลากหลายสาขา ได้แก่ งานแปลเอกสารคู่มือสินค้า แคตตาล็อกสินค้า แปลเอกสารทางราชการ แปลเอกสารทางการแพทย์ แปลเอกสารด้านข่าวสารการเมือง ใบประกาศ ใบปลิว โบว์ชัวสินค้า เป็นต้น 

ด้วยสำนวนการแปลเอกสารภาษาลาวที่เป็นธรรมชาติและสละสลวย เพราะว่า เราแปลงานโดยมนุษย์ ไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลแต่อย่างใด

 

GTTM บริการแปลภาษาลาว ด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพสูงสุด กับระบบการแปลภาษาลาวตรวจสอบ 5 ชั้น พร้อมด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เลือกเราแปลภาษาลาว แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง รับประกันคุณภาพ ด้วยนักแปลชาวลาวและชาวไทยที่ได้รับคัดเลือกอย่างดีที่สุด

  

GTTM แปลภาษาลาว ด้วยขั้นตอนคุณภาพ 5 ชั้น ดังนี้

1.     คัดเลือกนักแปลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานแปลภาษาลาวฉบับนั้นๆ

2.     แปลโดยชาวลาวหรือชาวไทย โดยคำนึงถึงภาษาปลายทาง เช่น กรณีแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว เราจะเลือกให้ชาวลาวผู้มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในภาษาไทยเป็นผู้แปล การทำเช่นนี้ จะ ทำให้ได้รับงานแปลที่มีเนื้อหาซึ่งถ่ายทอดอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งเมื่อชาวลาวผู้รับสารมาอ่านแล้วจะรู้สึกว่าภาษามีความลื่นไหลและสละสลวยมากกว่า ให้ชาวไทยที่มีความสามารถในภาษาลาวเป็นผู้แปล เป็นต้น 

3.     สุ่มตรวจความถูกต้องของการแปลโดยชาวลาวหรือชาวไทยที่มีความสามารถทั้งสองภาษา  

4.     พิสูจน์อักษร หรือตรวจสอบความถูกต้องของการสะกด รวมถึงการใช้วรรคตอนและเครื่องหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาลาว โดยชาวลาวหรือชาวไทย

5.     จัดรูปแบบเอกสารให้ใกล้เคียงต้นฉบับอย่างเป็นระเบียบ พร้อมจัดส่งให้ลูกค้า

 

บริการแปลภาษาลาวดังนี้

  • รับแปลภาษาลาวเป็นภาษาไทย (แปลลาวเป็นไทย)
  • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว (แปลไทยเป็นลาว)
  • รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาว (แปลอังกฤษเป็นลาว)
  • รับแปลภาษาลาวเป็นภาษาอังกฤษ (แปลลาวเป็นอังกฤษ)

Name
Telephone
E-Mail
Topic
Descriptionศูนย์ภาษาเอเชีย

ความประทับใจจากลูกค้า
ศูนย์แปลและล่ามภาษาจีน (ภาษาจีนกลาง, จีนไต้หวัน, จีนฮ่องกงหรือจีนกวางตุ้ง, Simplified and Traditional Chinese) article
ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น article
ศูนย์ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ศูนย์แปลและล่ามภาษาภูฏาน article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเขมร (ภาษากัมพูชา, khmer, cambodian) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาพม่า (Myanmar) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอารบิก (ภาษาอาหรับ, arabic, arab) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเวียดนาม article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเกาหลี article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาฮินดี (ภาษาอินเดีย, Hindi) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอินโดนีเซีย (ภาษาอินโดนีเซียกลางหรืออินโดนีเซียบาฮาซา) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษารูมี article
ศูนย์แปลและล่ามภาษายาวี article
ศูนย์แปลและล่ามภาษามาเลย์ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษากะเหรี่ยง article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาทิเบต article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาบังกลาเทศ (ภาษาเบงกาลีหรือภาษาเบงกอล) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเนปาล article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาทมิฬ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอินเดีย article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาคีร์กีซ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาฟิลิปปินส์ (Tagalog) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษามาลายาลัม article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาปัญจาบ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาปากีสถาน article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอิหร่าน (ภาษาเปอร์เซีย, ฟาซี) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษามองโกเลีย article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาคาซัคสถาน article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอูรดู article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอุซเบกิสถาน article