ศูนย์แปลและล่ามภาษาอินเดีย(Indian) GTM โทร.087-706-2227
dot
dot
bulletเกียรติยศ
bulletรีวิว
bulletภาพงานล่าม-พิธีกร
dot
dot
bulletศูนย์แปลภาษาจีน
bulletศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์ล่ามภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์แปลภาษาเกาหลี
bulletศูนย์แปลภาษาไต้หวัน
bulletศูนย์แปลภาษาอังกฤษ GTTM
bulletศูนย์แปลภาษายุโรป
bulletศูนย์แปลภาษาเอเชีย
bulletศูนย์แปลภาษาแอฟริกา
bulletศูนย์แปลภาษารัสเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาอารบิก
bulletศูนย์แปลภาษาอินโดนีเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาเวียดนาม
bulletศูนย์แปลภาษาพม่า
bulletศูนย์แปลภาษาเขมร
bulletศูนย์แปลภาษาลาว
bulletศูนย์แปลภาษากะเหรี่ยง
bulletศูนย์แปลภาษาสแกนดิเนเวีย
bulletศูนย์แปลเอกสารด่วน GTTM
dot
dot
bulletประเภทเอกสาร
bulletแปลภาษาในทวีปยุโรป
bulletแปลภาษาในทวีปเอเชีย
bulletแปลภาษาในทวีปอเมริกา
bulletแปลภาษาในทวีปแอฟริกา
bulletแปลภาษาในทวีปโอเชียเนีย
bulletพิสูจน์อักษร
bulletตรวจไวยากรณ์
bulletแปลเอกสาร สีลม
bulletแปลเอกสาร เพลินจิต
bulletแปลเอกสาร สุขุมวิท
bulletแปลเอกสาร เชียงใหม่
bulletรับจดทะเบียนสมรส ชาวต่างชาติ
bulletรีไรท์
dot
dot
bulletตู้ล่ามและระบบการประชุม
bulletทำซับไตเติ้ลวิดีโอ
bulletทำซับไตเติ้ล youtube
bulletพิธีกรนานาชาติ
bulletถอดไฟล์เสียง
bulletพากย์เสียง
dot
dot
bulletรับรองเอกสาร
bulletรับรองเอกสาร-เซอร์เบีย
bulletแปลและรับรองเอกสาร-ฮ่องกง
bulletแปลเอกสาร กงสุล GTTM
bulletล่าม
bulletไกด์
bulletNotary Public (โนตารี่พับลิค)
bulletทนายรับรองเอกสาร
bulletรับรองเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญศาล
dot
gtm อื่นๆ แปลภาษา ได้ทุกภาษา
dot
bulletชื่อเมืองพม่า
bulletวิธีใช้บริการ
bulletตรวจสอบเรา
bulletติดต่อ GTTM
bulletแผนที่ และ การเดินทาง
bulletผลงานนักแปล GTTM
bulletตัวอย่างสำนวนการแปลภาษา
bulletแผนที่
bulletทำไม ต้องเลือก GTTM
bulletสมัครงาน
dot

dot
dot
ร้องเรียนบริการ_แปลภาษา แปลเอกสาร แปลงาน ล่าม We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
dot
bulletการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
bulletจัน-ศุก
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอินเดีย article

นักแปลภาษาอินเดียและล่าม Global Translation TeaM

ชื่อ-นามสกุล Mr. Chemi Tsering
ที่อยู่ปัจจุบัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, Tibetan Settlement Tilhordhar ประเทศอินเดีย
ภาษาที่ได้ ทิเบต, อังกฤษ, ฮินดี, ไทย
สาขาที่ได้  
การศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก มนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมารัธวะดา ประเทศอินเดีย 
  ปริญญาโท วิชาเอก ธุรกิจระหว่างประเทศ (กำลังศึกษา) ประเทศไทย
สัญชาติ ชนชาติทิเบต
อาชีพ นักแปลภาษาและล่ามอิสระ
อายุ ปี (ณ พ.ศ. 2553)
ประวัดโดยละเอียด  

 

ชื่อ-นามสกุล Mr Seby Fernandes
ที่อยู่ปัจจุบัน Karnataka India
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, กอนกานี, ฮินดี, มราฐี
สาขาที่ถนัด  
การศึกษา M.A in Hindi K.S.O.U Mysore Karnataka
  M.A in English K.S.O.U Mysore Karnataka
  B.A in P.E.S College of Arts and Science Farmakudi-Phonda, Goa (under Goa University)
สัญชาติ อินเดีย
อาชีพ ล่าม, นักแปลอิสระ
อายุ 29 ปี (ณ พ.ศ. 2553)
ประวัติโดยละเอียด  

 

ชื่อ-นามสกุล Ms. Aiswariya K V
ที่อยู่ปัจจุบัน อ. บางปะอิน จ.อยุธยา
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, ฮินดี, มาลายาลัม, ทมิฬ
สาขาที่ถนัด  
การศึกษา ปริญญาตรี คณะการจัดการธุรกิจ วิชาเอกการจัดการตลาด มหาวิทยาลัยคันนัว ประเทศอินเดีย
สัญชาติ อินเดีย
อาชีพ นักแปลภาษาและล่ามอิสระ
อายุ 27 ปี (ณ พ.ศ. 2553)
ประวัดิโดยละเอียด  

 

 คำหลัก: แปลภาษาญี่ปุ่น, ล่ามญี่ปุ่น, ล่ามภาษาญี่ปุ่น, ล่าม, ญี่ปุ่น, แปล, แปลญี่ปุ่นเป็นไทย, หาล่ามญี่ปุ่น, สมัครงานล่ามญี่ปุ่น, สมัครงาน, ล่ามญี่ปุ่นฟรีแลนซ์, part time, แปลไทยเป็นญี่ปุ่น, ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น, รับแปลภาษาญี่ปุ่น, หาคนแปลญี่Name
Telephone
E-Mail
Topic
Descriptionศูนย์ภาษาเอเชีย

ความประทับใจจากลูกค้า
ศูนย์แปลและล่ามภาษาจีน (ภาษาจีนกลาง, จีนไต้หวัน, จีนฮ่องกงหรือจีนกวางตุ้ง, Simplified and Traditional Chinese) article
ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น article
ศูนย์ล่ามภาษาญี่ปุ่น article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาภูฏาน article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเขมร (ภาษากัมพูชา, khmer, cambodian) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาลาว article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาพม่า (Myanmar) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอารบิก (ภาษาอาหรับ, arabic, arab) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเวียดนาม article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเกาหลี article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาฮินดี (ภาษาอินเดีย, Hindi) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอินโดนีเซีย (ภาษาอินโดนีเซียกลางหรืออินโดนีเซียบาฮาซา) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษารูมี article
ศูนย์แปลและล่ามภาษายาวี article
ศูนย์แปลและล่ามภาษามาเลย์ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษากะเหรี่ยง article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาทิเบต article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาบังกลาเทศ (ภาษาเบงกาลีหรือภาษาเบงกอล) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาเนปาล article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาทมิฬ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาคีร์กีซ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาฟิลิปปินส์ (Tagalog) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษามาลายาลัม article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาปัญจาบ article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาปากีสถาน article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอิหร่าน (ภาษาเปอร์เซีย, ฟาซี) article
ศูนย์แปลและล่ามภาษามองโกเลีย article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาคาซัคสถาน article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอูรดู article
ศูนย์แปลและล่ามภาษาอุซเบกิสถาน article